Blog / 

Připravili jsme pro vás realitní slovník

Ve spolupráci s kolegy jsme pro vás připravili realitní slovník, najdete ho ZDE
V tomto slovníku najdete přesné definice slov, které se v našem oboru používají nejčastěji.

Najdete v něm vysvětlení pro výrazy jako jsou:

ANUITA
ANUITNÍ SPLÁCENÍ
AUKCE NEMOVITOSTÍ
BANKOVNÍ ZÁRUKA
BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA (BPEJ)
BUDOVA
BUDOVA ROZESTAVĚNÁ
BYT, BYTOVÁ JEDNOTKA
BYT ROZESTAVĚNÝ
BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ
BYTOVÉ DRUŽSTVO (BD)
BYTOVÉ NEMOVITOSTI
BYTOVÝ DŮM
BYTOVÝ FOND
ČERPÁNÍ
ČERPÁNÍ JEDNORÁZOVÉ
ČERPÁNÍ POSTUPNÉ
ČERPÁNÍ ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
ČÍSLO EVIDENČNÍ
ČÍSLO ORIENTAČNÍ
ČÍSLO PARCELNÍ
ČÍSLO POPISNÉ
DEFINICE PLOCH
DELIKVENCE
DEPOZITUM
DLUH
DLUHOPIS
DLUŽNÍK
DOBA SPLATNOSTI
DOČERPÁNÍ
DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV
DRAŽBA
DRAŽBA DOBROVOLNÁ
DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ
DRAŽEBNÍ JISTOTA
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
DRAŽEBNÍK
DROBNÁ STAVBA
DRUHY POZEMKŮ
DRUŽSTEVNÍ BYT
DRUŽSTEVNÍ PODÍL
DUÁLNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ
DŮM S BYTY A NEBYTOVÝMI PROSTORY VE VLASTNICTVÍ
EVIDENCE NEMOVITOSTÍ
EXTRAVILÁN
FIXACE ÚROKOVÉ ODCHYLKY
FIXACE ÚROKOVÉ SAZBY
FIXNÍ ÚROKOVÁ SAZBA
FOND OPRAV
FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEL
FYZICKÁ OSOBA
GEOMETRICKÉ URČENÍ NEMOVITOSTI A KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
GEOMETRICKÝ PLÁN
HYPOTEČNÍ BANKA
HYPOTEČNÍ ÚVĚR
HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY
IDENTIFIKACE PARCEL
INKASO
INTRAVILÁN
JEDNORÁZOVÁ SPLÁTKA
JINÝ OPRÁVNĚNÝ
JISTINA
JISTINA, ÚVĚROVÁ JISTINA
JISTOTA (KAUCE)
KATASTR NEMOVITOSTÍ
KATASTRÁLNÍ MAPA
KATASTRÁLNÍ ÚŘAD
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
KOLAUDACE
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA
KONSOLIDACE DLUHU
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY
KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST
LIST VLASTNICTVÍ
LTV
MEZANIN
MEZONET
MIMOŘÁDNÁ SPLÁTKA
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
MUNICIPALITA
NABÝVACÍ TITUL
NÁJEMNÍ SMLOUVA
NÁVRH NA VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
NEBYTOVÝ PROSTOR
NEBYTOVÝ PROSTOR ROZESTAVĚNÝ
NEDOČERPÁNÍ ÚVĚRU
NEMOVITOST
OBVYKLÁ CENA SOUČASNÁ
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ
ODHAD NEMOVITOSTI
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
OSVČ (OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ)
P.A. (ZPŮSOB ÚROČENÍ)
PARCELA
PARCELA POZEMKOVÁ
PARCELA STAVEBNÍ
PLOMBA
PODÍL
PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ
PODÍL NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH DOMU
PODNÁJEM
POHLEDÁVKA
POJIŠTĚNÍ ZÁSTAVY
POLOHOVÉ URČENÍ NEMOVITOSTI A KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
POPLATEK
POZEMEK
POZEMNÍ KOMUNIKACE
PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA
PRÁVNICKÁ OSOBA (PO)
PRÁZDNINY NA SPLÁCENÍ JISTINY
PRIBOR – PRAGUE INTERBANK OFFERED RATES
PRIVATIZACE
PROHLÁŠENÍ ÚVĚRU ZA SPLATNÝ
PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA
PRONÁJEM
PŘEDHYPOTEČNÍ ÚVĚR, STAVEBNÍ ÚVĚR
PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚVĚRU
PŮDA NEZEMĚDĚLSKÁ
PŮDA ZEMĚDĚLSKÁ
REALITNÍ MAKLÉŘ KUPUJÍCÍHO
REALITNÍ MAKLÉŘ PRODÁVAJÍCÍHO
REKONSTRUKCE
REKREAČNÍ CHALUPA
REKREAČNÍ CHATA
REVITALIZACE
ROZESTAVĚNÁ BUDOVA
RPSN
RUČENÍ
RUČITEL
SANKČNÍ POPLATEK
SAZEBNÍK
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ, SVJ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (SVJ)
SMLOUVA O PŘEVODU
SMLUVNÍ POKUTA
SNÍMEK KATASTRÁLNÍ MAPY
SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU
SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)
SPOLUDLUŽNÍK
SPOTŘEBNÍ ÚVĚR
STANOVY
STATUTÁRNÍ ORGÁN
STAVEBNÍ SPOŘITELNA
STAVEBNÍ ÚVĚR
STVRZENKA
TERMÍNOVANÝ VKLAD
TYP PARCELY
ÚROK
ÚROK Z PRODLENÍ
ÚROKOVÁ MÍRA
ÚROKOVÁ SAZBA
ÚROKOVÁ SPLÁTKA
ÚROKOVÉ OBDOBÍ
TYPY ÚROKOVÝCH SAZEB
ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS
ÚVĚROVÁ NEMOVITOST
ÚVĚROVÝ LIMIT, RÁMEC
ÚVĚROVÝ PŘÍSLIB
ÚVĚROVÝ ÚČET
UZNÁNÍ PODPISU ZA VLASTNÍ
VĚC
VĚCNÉ BŘEMENO
VĚŘITEL
VINKULACE
VKLAD
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VÝBOR SVJ
VÝMĚRA PARCELY
ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU
ZÁSTAVA
ZÁSTAVCE
ZÁSTAVNÍ PRÁVO
ZÁSTAVNÍ VĚŘITEL
ZÁVAZNÉ ÚDAJE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
ZJEDNODUŠENÁ EVIDENCE PARCEL
ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITOSTÍ
ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITOSTÍ
ZŮSTAVITEL
ŽADATEL O ÚVĚR
ZAHRÁDKÁŘSKÁ CHATA

Prodejte rychle a bez starostí.
Skočte do toho se mnou.

|
RE/MAX Delta
|
crossmenuchevron-up