Situace na trhu s nemovitostmi se otočila o 180°

Poslední rok byl skvělou příležitostí pro všechny vlastníky nemovitostí. Hypotéky měly nízké úroky a lidé měli naspořené úspory, za které chtěli kupovat nemovitosti a začít stavět. S druhou polovinou roku 2022 se však vlivem krize situace změnila. Proč se ale tak stalo, a jak v tuto chvíli vypadá situace z pohledu prodávajících i kupujících?

Situace na trhu s nemovitostmi se oproti poslednímu roku otočila o 180°. Zatímco koncem roku 2021 makléři prodali, co zákazníci nabídli, dnes se zdá, jako by kupující došli. Trh se plní nemovitostmi, které mají špatně nastavenou cenu, a proto je nikdo nechce kupovat. Svůj podíl na tom má samozřejmě post-covidová krize, inflace, válka na Ukrajině i rostoucí ceny energií.

Čekají prodávající na zázrak?

Každý majitel nemovitosti, který chce prodat, si musí uvědomit, že dříve pozitivní situace na trhu s nemovitostmi se hodně rychle otáčí. Je potřeba smířit se s tím, že v dnešní době se byt ani pozemek neprodá za cenu, kterou by za něj zákazníci dali ještě před rokem. Takže kdo chce prodat, musí se spokojit s cenou nižší, nebo počkat na příznivější podmínky. V tuto chvíli jdou zákazníci raději do pronájmu, než aby si koupili vlastní. 

Všechny trumfy mají v rukou kupující

Čtete správně. Prodávající si proto musí uvědomit, že správné nastavení ceny vede k úspěšnému prodeji a taktika nastavení vysoké ceny a postupně zlevňovat v dnešní době není řešením 

Co z toho plyne? Růst cen nemovitostí se oproti posledním měsícům zastavily. Lidé nabízí své byty a domy za větší peníze, než za které se nakonec prodají. Mohou za to přehnané ambice prodávajících na trhu zasaženém krizí. Kdo chce v dnešní době nemovitost prodat, musí se smířit s odměnou nižší, než kterou by dostal koncem roku 2021. Ale zoufat nemusíte, bydlet se bude vždycky. Kdo chce nebo musí prodat, ten zkrátka musí sledovat situaci na trhu a jednat.

Plánujete stavbu rodinného domu a hledáte vhodný pozemek? Před tím, než si pozemek koupíte, je důležité ověřit si mnoho podstatných informací a zjistit co nejvíce údajů a technických parametrů. Sepsala jsem pro vás několik tipů, jak při výběru pozemku pro stavbu domu postupovat a čemu byste měli věnovat zvýšenou pozornost.

 

Nahlédněte do katastru nemovitostí a katastrální mapy 

Katastr nemovitostí vám nabídne spoustu informací. Pozor si ale dejte na to, zda je vlastníkem jedna osoba nebo má pozemek vlastníků více. Doporučujeme si zjistit informace před prohlídkou, abyste se případně mohli doptat na to, co vás zajímá. 

Pozor si dejte také na možné právní vady. Překážkou v samotném prodeji nebo vyjednávání s bankou kvůli hypotéce by mohla stát uvalená exekuce, věcná břemena či zástavní a předkupní práva. Jediné věcné břemeno, které by nemělo činit problémy a je zcela běžné, je věcné břemeno v podobě přístupu pracovníků energetické společnosti na pozemek.

 

Seznamte se s územním plánem

Než koupíte pozemek pro stavbu rodinného domu, seznamte se s územním plánem. Ten si můžete nechat předložit od majitele, případně můžete sami vyhledat obecní nebo stavební úřad, kde vám tyto informace poskytnou. Z územního plánu byste měli vyčíst, zda pozemek neleží v ochranném pásmu, památkové zóně či přímo v památkové rezervaci. Pokud je pozemek součástí zemědělského fondu a je veden například jako orná půda, počítejte s tím, že jeho vynětí ze zemědělského fondu je zpoplatněno a často trvá velice dlouho.

 

Budete mít k pozemku přístup?

Je důležité, aby k vašemu pozemku vedla cesta, která bude snadno dostupná i v průběhu zimních měsíců a aby jediná dostupná cesta nebyla na soukromém pozemku - majitel by vám mohl v budoucnu dělat problémy a zakázat její využívání. Ideální tedy je, pokud k vašemu pozemku vede veřejná komunikace.

 

Rozhodující je velikost, tvar i sklon pozemku

Nejen velikost, ale i tvar a sklon pozemku jsou rozhodující faktory, proto své plány raději konzultujte s projektantem či architektem. Obecně platí, že pozemek pro stavbu rodinného domu by měl mít minimálně 400 m2. Velikost pozemku pak udává i typ stavby, který zde může v budoucnu stát. 

 

Světové strany

Je vaším snem žít v prosluněném interiéru? V tom případě vás budou zajímat světové strany pozemku. Ideální je přístupová komunikace ze severní strany, obytné místnosti a terasy pak budou směřovat na slunečnou jižní stranu. V severní části je vhodné zbudovat garáž a technické místnosti.

 

Zkontrolujte si inženýrské sítě

Mezi základní sítě patří voda, elektřina, kanalizační přípojka, plyn a telefonní přípojka. V ideálním případě budou tyto sítě vedené přímo na hranici parcely. Pokud tomu tak není, je potřeba zjistit, zda jsou snadno dostupné a zda je možnost se na ně připojit. Pamatujte také na to, že na připojení k vodovodu a kanalizaci se v mnoha obcích čeká poměrně dlouho. Pokud se přípojky nacházejí na pozemku souseda, budete potřebovat jeho povolení a on vám jej nemusí dát.

 

Pozor na povodňové pásmo

Česká asociace pojišťoven vytvořila 4 povodňové zóny, kdy v zóně 1 je pravděpodobnost výskytu velké vody nejnižší a v zóně 4 nejvyšší. Na základě těchto parametrů se následně rozhoduje o tom, zda vám pojišťovna dům pojistí či ne. V povodňové zóně 4 existuje velmi vysoké riziko vzniku povodní a nemovitost zde vystavěná bývá proti povodním zpravidla nepojistitelná - tím se snižuje i šance získat hypotéku.

 

Telefonní signál a připojení k internetu

Ve městech a v jejich blízkosti nebudete mít se signálem a připojením k internetu problém. V ČR je ale stále ještě mnoho míst, kde může signál kolísat. Při prohlídce parcely si proto připojení zkontrolujte a zároveň zjistěte, zda jsou v dané oblasti poskytovatelé internetu a jakou nabízí rychlost. Obzvlášť pokud plánujete pracovat z domova.

Pokud kupujete byt v družstevním vlastnictví, prakticky nekupujete přímo bytovou jednotku, jako je tomu u osobního vlastnictví, ale členství v bytovém družstvu s právem používání a pronajímání. Celý proces koupě je zpravidla rychlejší, protože nedochází k přepisům v katastru nemovitostí. Jaké jsou výhody a nevýhody družstevního vlastnictví si rozebereme v dnešním článku.

 

Byty v družstevním vlastnictví jsou zpravidla levnější

Hypotéku na koupi družstevního bytu dostanete, pakliže vám družstvo potvrdí, že daný byt lze do 1 roku převést do osobního vlastnictví, nebo v případě, že budete ručit jinou nemovitostí. Proto je tento typ koupě pro ty, kteří nemají našetřeno nebo nemají čím jiným ručit, téměř nedosažitelný. Důvod nižší ceny tedy vězí v menší konkurenci.

 

Rychlá koupě

Průměrná délka koupě bytu v družstevním vlastnictví oproti bytu v osobním vlastnictví je minimálně o 20 dnů kratší. Stačí zajít na družstvo a jste majitelem družstevního podílu.


Splátky družstvu bez nutnosti prokazovat své příjmy

Pokud má byt nesplacenou anuitu, budete ji splácet v pravidelných měsíčních splátkách přímo družstvu bez nutnosti prokazovat své příjmy jako v případě bankovního úvěru.

 

Financování hypotékou

Pokud chcete svůj byt financovat hypotékou, je potřeba se již od počátku informovat, zda je převod do osobního vlastnictví vůbec možný, kolikrát do roka jej družstvo realizuje (obvykle 1x ročně) a zda v bytovém domě neváznou další závazky (například dotace na revitalizaci), které by bránily v převodu. 

 

Nutnost dodržovat stanovy družstva

Před koupí bytu v družstevním vlastnictví je potřeba důkladně si pročíst stanovy konkrétního družstva. Mohou vás omezit například při rekonstrukci bytu, při jeho pronajímání nebo následném prodeji. Nedodržení některých podmínek dokonce může vést k vyloučení z družstva. Pokud však berete své závazky zodpovědně, nebudete mít s tímto bodem problém.

 

Lidé se často ptají, proč makléři berou provize a bagatelizují naši činnost. Na modelovém příkladu vám jednoduše vysvětlím, proč tomu tak je.
Neptejte se, jaká bude provize? Ptejte se, jaké služby jsou v provizi obsaženy!!!!

V realitách se pohybuji již 14 let. Sama musím přiznat, že na začátku nebylo vše jednoduché a i já jsem musela učit. Nyní po 14 letech jsem si svou prací jistá a své služby si chci také nechat zaplatit.

Přišel za mnou zákazník a chtěl pomoct s prodejem své nemovitosti.

Zákazník: Prodáte prosím mou nemovitost?

Já: Jistě, to není problém. Počítejte ale s tím, že si jako RK účtujeme provizi z prodeje.

Zákazník: Aha. To si to prodám raději sám, to nemůže být tak těžké. Ale nevím, jakou cenu nemovitosti zvolit.

Já: A nezapomeňte také na to, že musíte udělat kvalitní fotky vaší nemovitosti pro inzeráty. Také musíte uspořádat prohlídky nemovitosti.

Zákazník: To asi nebude jen jedna prohlídka, že?

Já: To nebude, to si pište. Cílem je prodat nemovitost za tu nejlepší cenu, tudíž prohlídek bude několik, v některých případech až desítky. Na každou prohlídku musíte dojet a strávit svůj čas se zájemci. Musíte pamatovat na to, že zájemci tyto věci většinou řeší po práci nebo o víkendech včetně svátků. Jste ochoten obětovat své večery a víkendy zájemcům?

Zákazník: Na tohle teda nemám vůbec čas.

Já: Dále si musíte vyřešit administrativu spojenou s přepisem nemovitosti.

Zákazník: Co to je za administrativu?

Já: Musíte připravit smlouvy. Příprava kvalitních smluv stojí spoustu peněz a nemůžete se spoléhat na smlouvy stažené z internetu, to je hazard. Navíc zájemci chtějí smlouvy většinou upravovat a přizpůsobovat sobě, takže budete muset zaplatit advokáta.
Máte na vaší nemovitosti zástavu? Tzn. brali jste si na dům hypotéku? Nebo si váš kupec bude brát hypotéku? Víte, jaký je postup při prodeji? Kterou smlouvu a v jakém pořadí vložit do katastru? Mohla bych pokračovat, ale nechci vás děsit.

Zákazník: Hmm. A kde tu nemovitost propagovat, jak se o prodeji lidé dozví?

Já: My máme své kanály. Stránky naší RK denně prochází stovky lidí, inzeráty zveřejňujeme na několika agregátorech realit, kde platíme za inzerci. Navíc inzeráty umisťujeme na náš Facebookový profil, kde jej vidí spousta zákazníků.

Zákazník: Myslel jsem, že si cenu najdu na internetu u okolních nemovitostí, udělám pár fotek, dám někde na internet a prodá se to hned. Ale uznávám, že to není tak jednoduché, jak se mi na první pohled zdálo. Vaše řešení mi za ten ušetřený čas a peníze stojí. Můžete tedy prodat mou nemovitost?

Když platíte za práci, platíte i za:
- Znalosti trhu a ceny
- Přípravu smluv
- Notářskou úschovu
- Prodejní dovednosti
- Čas
- Zkušenosti
- Školení
- Profesionalitu

Skutečné náklady můžete odhadnout jedině tím, že znáte všechny prvky potřebné pro poskytování určité služby.

Makléř většinou prodá nemovitost za více peněz, než jednotlivec, takže se práce makléře vyplatí. Prodávající dostane peníze, které chtěl, ušetří čas a nemusí nic navíc studovat.

Chcete pomoct s prodejem vaši nemovitosti? Tak mě neváhejte kontaktovat.

Aukce nemovitostí se těší stále větší oblibě. Prodávající dosáhnou vyšší prodejní ceny. Jak to vlastně probíhá?


Nabídka a poptávka
Nemovitostí na prodej je málo. Kupujících je hodně. Aukce je vhodným způsobem, jak z prodeje vašeho domu či chalupy vytěžit, co se dá a jak dát šanci co největšímu počtu zájemců.

Nejde však o hlasité vykřikování a bouchání kladívkem. Zájemce si prohlédne nemovitost a vstoupí do aukce, když se mu dům zalíbí. Dostane veškeré informace a podklady a pak učiní nabídku, která může být vyšší, stejná, ale také nižší.

Aukce nemovitostí je fér
Aukce probíhají přes uzavřený systém RE/MAX. Nikdo, ani makléř, nevidí jednotlivé nabídky. Zamezí se tak nadhazování a nemůže dojít ani k žádným nekalým prodejním taktikám a machinacím.

Všichni zájemci mají stejnou šanci. Na konci Po ukončení aukce si majitel nemovitosti vybere nabídku, která se mu nejvíce líbí.
Nemusí to být nutně nejvyšší nabídka, ve hře je více rozhodujících faktorů, např. termín předání a metoda platby (vlastní zdroje, hypotéka, nebo třeba obojí napůl apod.).

 

Makléř chce rychle prodat, tak jde s cenou dolů…?
Bojíte se, že makléř nabídne nemovitost levněji, aby přilákal zájemce? Já to tak nedělám, je to taktika, která je špatná jak z mravního, tak z ekonomického hlediska. Škodí to zprostředkovateli, prodávajícím, ale také celému trhu s nemovitostmi.

Jak funguje cenová kalkulace?
Kdo prodává, tak se vyzná. Odhadnu tržní hodnotu nemovitosti a tu pak po dohodě  použiji jako startovní cenu. Účtuji si pouze provizi, která odpovídá procentům z kupní ceny. Toto procento nestoupne, i kdyby se měla nemovitost prodat z stonásobek ceny.


Funguje to? Funguje
Aukce nemovitostí je trend, který zachvátil českou realitní scénu silou uragánu. Chápou  to i ve společnosti RE/MAX. Je to gigant mezi realitními kancelářemi a pracuje na mezinárodní bázi, realitní agenty s jejich logem najdete u nás, na Slovensku, ale i v americkém Coloradu. Jedním takovým agentem jsem i já.


Díky aukci vystřelila průměrná cena prodaných nemovitostí až o 500.000 Kč. Došlo také k lámaní rekordů. Aukce nemovitostí dokázala v určitých případech vyšvihnout cenu až o 4 miliony nad tržní odhad. Data se nemýlí. 

Pro vaši maximální spokojenost
Věřím, že dům je více, než jen stavba se čtyřmi stěnami a střechou. Pohybuji se na trhu s nemovitostmi už 14 let a jsem ochotná, pečlivá a umím jednat s lidmi. Jsem Zdeňka Krátká a krátká je i průměrná doba, za jakou prodám nemovitost. Vyřídím komunikaci, přepisy a všechny náležitosti, které souvisí s daněmi. Podívejte se, co si o mně myslí klienti.

Aby jste mě lépe viděli a abyste mě lépe slyšeli, nechala jsem pro vás vytvořit nové webové stránky!
Nově budu psát články o situaci na trhu s realitami do blogu a sdílet s vámi i videa.

Těšte se!

Ve spolupráci s kolegy jsme pro vás připravili realitní slovník, najdete ho ZDE
V tomto slovníku najdete přesné definice slov, které se v našem oboru používají nejčastěji.

Najdete v něm vysvětlení pro výrazy jako jsou:

ANUITA
ANUITNÍ SPLÁCENÍ
AUKCE NEMOVITOSTÍ
BANKOVNÍ ZÁRUKA
BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA (BPEJ)
BUDOVA
BUDOVA ROZESTAVĚNÁ
BYT, BYTOVÁ JEDNOTKA
BYT ROZESTAVĚNÝ
BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ
BYTOVÉ DRUŽSTVO (BD)
BYTOVÉ NEMOVITOSTI
BYTOVÝ DŮM
BYTOVÝ FOND
ČERPÁNÍ
ČERPÁNÍ JEDNORÁZOVÉ
ČERPÁNÍ POSTUPNÉ
ČERPÁNÍ ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
ČÍSLO EVIDENČNÍ
ČÍSLO ORIENTAČNÍ
ČÍSLO PARCELNÍ
ČÍSLO POPISNÉ
DEFINICE PLOCH
DELIKVENCE
DEPOZITUM
DLUH
DLUHOPIS
DLUŽNÍK
DOBA SPLATNOSTI
DOČERPÁNÍ
DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV
DRAŽBA
DRAŽBA DOBROVOLNÁ
DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ
DRAŽEBNÍ JISTOTA
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
DRAŽEBNÍK
DROBNÁ STAVBA
DRUHY POZEMKŮ
DRUŽSTEVNÍ BYT
DRUŽSTEVNÍ PODÍL
DUÁLNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ
DŮM S BYTY A NEBYTOVÝMI PROSTORY VE VLASTNICTVÍ
EVIDENCE NEMOVITOSTÍ
EXTRAVILÁN
FIXACE ÚROKOVÉ ODCHYLKY
FIXACE ÚROKOVÉ SAZBY
FIXNÍ ÚROKOVÁ SAZBA
FOND OPRAV
FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEL
FYZICKÁ OSOBA
GEOMETRICKÉ URČENÍ NEMOVITOSTI A KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
GEOMETRICKÝ PLÁN
HYPOTEČNÍ BANKA
HYPOTEČNÍ ÚVĚR
HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY
IDENTIFIKACE PARCEL
INKASO
INTRAVILÁN
JEDNORÁZOVÁ SPLÁTKA
JINÝ OPRÁVNĚNÝ
JISTINA
JISTINA, ÚVĚROVÁ JISTINA
JISTOTA (KAUCE)
KATASTR NEMOVITOSTÍ
KATASTRÁLNÍ MAPA
KATASTRÁLNÍ ÚŘAD
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
KOLAUDACE
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA
KONSOLIDACE DLUHU
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY
KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST
LIST VLASTNICTVÍ
LTV
MEZANIN
MEZONET
MIMOŘÁDNÁ SPLÁTKA
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
MUNICIPALITA
NABÝVACÍ TITUL
NÁJEMNÍ SMLOUVA
NÁVRH NA VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
NEBYTOVÝ PROSTOR
NEBYTOVÝ PROSTOR ROZESTAVĚNÝ
NEDOČERPÁNÍ ÚVĚRU
NEMOVITOST
OBVYKLÁ CENA SOUČASNÁ
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ
ODHAD NEMOVITOSTI
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
OSVČ (OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ)
P.A. (ZPŮSOB ÚROČENÍ)
PARCELA
PARCELA POZEMKOVÁ
PARCELA STAVEBNÍ
PLOMBA
PODÍL
PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ
PODÍL NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH DOMU
PODNÁJEM
POHLEDÁVKA
POJIŠTĚNÍ ZÁSTAVY
POLOHOVÉ URČENÍ NEMOVITOSTI A KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
POPLATEK
POZEMEK
POZEMNÍ KOMUNIKACE
PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA
PRÁVNICKÁ OSOBA (PO)
PRÁZDNINY NA SPLÁCENÍ JISTINY
PRIBOR – PRAGUE INTERBANK OFFERED RATES
PRIVATIZACE
PROHLÁŠENÍ ÚVĚRU ZA SPLATNÝ
PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA
PRONÁJEM
PŘEDHYPOTEČNÍ ÚVĚR, STAVEBNÍ ÚVĚR
PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚVĚRU
PŮDA NEZEMĚDĚLSKÁ
PŮDA ZEMĚDĚLSKÁ
REALITNÍ MAKLÉŘ KUPUJÍCÍHO
REALITNÍ MAKLÉŘ PRODÁVAJÍCÍHO
REKONSTRUKCE
REKREAČNÍ CHALUPA
REKREAČNÍ CHATA
REVITALIZACE
ROZESTAVĚNÁ BUDOVA
RPSN
RUČENÍ
RUČITEL
SANKČNÍ POPLATEK
SAZEBNÍK
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ, SVJ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (SVJ)
SMLOUVA O PŘEVODU
SMLUVNÍ POKUTA
SNÍMEK KATASTRÁLNÍ MAPY
SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU
SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)
SPOLUDLUŽNÍK
SPOTŘEBNÍ ÚVĚR
STANOVY
STATUTÁRNÍ ORGÁN
STAVEBNÍ SPOŘITELNA
STAVEBNÍ ÚVĚR
STVRZENKA
TERMÍNOVANÝ VKLAD
TYP PARCELY
ÚROK
ÚROK Z PRODLENÍ
ÚROKOVÁ MÍRA
ÚROKOVÁ SAZBA
ÚROKOVÁ SPLÁTKA
ÚROKOVÉ OBDOBÍ
TYPY ÚROKOVÝCH SAZEB
ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS
ÚVĚROVÁ NEMOVITOST
ÚVĚROVÝ LIMIT, RÁMEC
ÚVĚROVÝ PŘÍSLIB
ÚVĚROVÝ ÚČET
UZNÁNÍ PODPISU ZA VLASTNÍ
VĚC
VĚCNÉ BŘEMENO
VĚŘITEL
VINKULACE
VKLAD
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VÝBOR SVJ
VÝMĚRA PARCELY
ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU
ZÁSTAVA
ZÁSTAVCE
ZÁSTAVNÍ PRÁVO
ZÁSTAVNÍ VĚŘITEL
ZÁVAZNÉ ÚDAJE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
ZJEDNODUŠENÁ EVIDENCE PARCEL
ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITOSTÍ
ZPŮSOB VYUŽITÍ NEMOVITOSTÍ
ZŮSTAVITEL
ŽADATEL O ÚVĚR
ZAHRÁDKÁŘSKÁ CHATA

Dostupnost tuzemského bydlení je nedostatečná, jen v Praze chybí cca 20 tisíc bytů, v ostatních krajských městech je situace podobná. Jejich ceny se v hlavním městě vyšplhaly na průměrných 110 tisíc korun za m2, poptávka vysoko převyšuje nabídku.

Představitelé veřejné správy, samosprávy, ale také zástupci odborné veřejnosti se na online Saint-Gobain Fóru shodli, že částečné zlepšení by mohla přinést aktuální Koncepce bydlení České republiky 2021+ z pera Ministerstva pro místní rozvoj, která slibuje investiční program pro oblast družstevního bydlení. Příležitost v renesanci družstev pak vidí i hlavní město, které chce pro výstavbu bytů nabídnout městské pozemky.

„Výrazná poptávka po pracovní síle v některých krajských městech s sebou nese i poptávku po nájemním bydlení, jehož obliba mírně roste,“ potvrzuje Jan Hrubý, generální ředitel a viceprezident RE/MAX ČR. I stát proto reaguje na měnící se trh s bydlením, mj. posílením podpory právě nájemního a družstevního bydlení, a to prostřednictvím nové Koncepce bydlení 2021+ Ministerstva pro místní rozvoj, navazující na Koncepci, která platila až do roku 2020 a jejímž prostřednictvím se naplňovaly dotační programy ve všech formách bydlení.

Dostupnost tuzemského bydlení je nedostatečná, jen v Praze chybí cca 20 tisíc bytů, v ostatních krajských městech je situace podobná. Jejich ceny se v hlavním městě vyšplhaly na průměrných 110 tisíc korun za m2, poptávka vysoko převyšuje nabídku.

Představitelé veřejné správy, samosprávy, ale také zástupci odborné veřejnosti se na online Saint-Gobain Fóru shodli, že částečné zlepšení by mohla přinést aktuální Koncepce bydlení České republiky 2021+ z pera Ministerstva pro místní rozvoj, která slibuje investiční program pro oblast družstevního bydlení. Příležitost v renesanci družstev pak vidí i hlavní město, které chce pro výstavbu bytů nabídnout městské pozemky.

„Výrazná poptávka po pracovní síle v některých krajských městech s sebou nese i poptávku po nájemním bydlení, jehož obliba mírně roste,“ potvrzuje Jan Hrubý, generální ředitel a viceprezident RE/MAX ČR. I stát proto reaguje na měnící se trh s bydlením, mj. posílením podpory právě nájemního a družstevního bydlení, a to prostřednictvím nové Koncepce bydlení 2021+ Ministerstva pro místní rozvoj, navazující na Koncepci, která platila až do roku 2020 a jejímž prostřednictvím se naplňovaly dotační programy ve všech formách bydlení.

Více o tématu a celou diskusi najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=SQLTC6NkbLo

Dostupnost tuzemského bydlení je nedostatečná, jen v Praze chybí cca 20 tisíc bytů, v ostatních krajských městech je situace podobná. Jejich ceny se v hlavním městě vyšplhaly na průměrných 110 tisíc korun za m2, poptávka vysoko převyšuje nabídku.

Představitelé veřejné správy, samosprávy, ale také zástupci odborné veřejnosti se na online Saint-Gobain Fóru shodli, že částečné zlepšení by mohla přinést aktuální Koncepce bydlení České republiky 2021+ z pera Ministerstva pro místní rozvoj, která slibuje investiční program pro oblast družstevního bydlení. Příležitost v renesanci družstev pak vidí i hlavní město, které chce pro výstavbu bytů nabídnout městské pozemky.

„Výrazná poptávka po pracovní síle v některých krajských městech s sebou nese i poptávku po nájemním bydlení, jehož obliba mírně roste,“ potvrzuje Jan Hrubý, generální ředitel a viceprezident RE/MAX ČR. I stát proto reaguje na měnící se trh s bydlením, mj. posílením podpory právě nájemního a družstevního bydlení, a to prostřednictvím nové Koncepce bydlení 2021+ Ministerstva pro místní rozvoj, navazující na Koncepci, která platila až do roku 2020 a jejímž prostřednictvím se naplňovaly dotační programy ve všech formách bydlení.

|
RE/MAX Delta
|
crossmenuchevron-up